Upgrade jezelf, je leven, je werk en anderen

je staat op een kruispunt voor de keuze:
doorgaan op de oude voet en je innerlijke roep de kop indrukken
of
upgrade jezelf en geef de krachtige liefdevolle levensenergie
van je ware natuur een stem en ontdek wie je in wezen bent

wat levert deze upgrade je op
Je wordt een duurzaam mens, de schepper van je leven. Je laat het verleden achter je en je trekt de toekomst naar je toe vanuit de neutrale postitie van het heden.
Je ervaart meer inspiratie, levensvreugde autonomie, authenticiteit, verbinding met je oorspronkelijke zelf en de bron. Je identificeert je steeds minder met je emoties, je gedachten en met wie je meende te zijn. Wat jou is gegeven te leven wordt helder(der).
Met deze upgrade breng je als leider of begeleider de mensen met wie je werkt ook op een hoger plan. Alleen al doordat de energie die je uitstraalt is veranderd. Je gaat uit van heelheid, je draagt geen oplossingen meer aan maar maakt mensen bewust van hun zelfoplossend en zelfhelend vermogen vanuit Zijn. Zijn is het ervaren van de onsterfelijke bron in jezelf die de krachtige helende universele liefdevolle levensenergie vrijelijk laat stromen. Deze zijnskwaliteit hebben we allemaal in ons en kunnen we verder ontwikkelen.
Zijn is meesterschap.

waarom een upgrade
Het nieuwe klopt bij veel mensen aan en geeft zoals ik het noem verlichtingsverschijnselen.
Ze ervaren onvrede in hun persoonlijke leven, in hun relatie en/of werk. Ze raken overspannen, ervaren stress, piekeren, hebben moeite met denken, worden overspoeld door gevoelens, kunnen slecht slapen, voelen zich angstig, missen richting. Ze begrijpen niet wat er aan de hand is en weten niet dat ze gebruik kunnen maken van dat wat er meer is.

We doen ervaringen op in het vergankelijke leven met lichamelijke verlangens, twijfels en angsten om daarvan te leren en ons bewustzijn te vergroten. Velen zijn opgegroeid met het idee dat ze aan iets moeten voldoen, werden daar onzeker van, kregen schuldgevoelens, schaamte, twijfels en angsten en raakten hun ware zelf kwijt. Met name hooggevoelige mensen hebben daar last van. Na vaak vele jaren hard werken aan bewustwording vinden mensen zichzelf steeds meer terug. Dat vertaalt zich in de behoefte hun hart te volgen en te gaan voor wie ze werkelijk zijn. Maar hoe doe je dat?

Er is een kracht groter dan jezelf, deze liefdevolle levensenergie is wie je werkelijk bent. Als je daar voor gaat dan zeg je ja tegen jouw unieke levensdoel, je bestemming en word je gedragen en gesteund door het universum. Je begint aandacht te schenken aan wie je in wezen bent, het niet-persoonlijke, zodat je steeds meer contact ervaart met je oorsprong. Je zult nog wel moeilijkheden of een crisis ervaren, dat is om je op het juiste pad te brengen. Je kunt hele mooie momenten ervaren en ook angst, verdriet of boosheid. Soms lijkt het tegen te zitten en dat is dan precies wat moet gebeuren. Want het is noodzakelijk dat je menselijke identiteit sterft om de nieuwe mens geboren te laten worden, de nieuwe jij. Je ontdekt jouw nieuwe wereld.

anders omgaan met jezelf
Gebruik maken van je volledige potentieel vraagt om aan de krachtige liefdevolle levensenergie in jou voorrang te geven door te luisteren naar je oorspronkelijke zelf in plaats van aan dat wat je ego of je persoonlijkheid je influistert. Je ego wil je beschermen en je laten voldoen aan wat anderen van je verwachten en aan wat je van jezelf bent gaan verwachten om erbij te horen, te voldoen aan…..

De volgende stap in je ontwikkeling vraagt dan ook een totaal andere manier van omgaan met jezelf dan je tot nu toe bent gewend. Je kunt eindeloos doorgaan met het ontwikkelen van je persoonlijkheid en onderzoeken waar je last van hebt. Het ego houdt zich graag bezig met het oplossen en analyseren van problemen. Daarmee blijf je hangen en gevangen in de laag van het persoonlijke. Wat dan wel?
Gebruik maken van het oneindige krachtige potentieel van wie je van oorsprong bent vraagt iets anders:
De werking van energie waaronder energievelden en het verhogen van de trilling van je lichaam.
Handvaten hoe met jezelf om te gaan in deze overgang.
Het eigen maken van een nieuwe basishouding; eigenaarschap nemen, in het nu leven, het niet durven weten, intuïtie leren herkennen en volgen.
Signalen als richtingaanwijzers leren herkennen.
Werken met intenties: gedachtekracht in combinatie met voorstellingsvermogen en gevoel voor je laten werken.
Contact maken met je ware, oorspronkelijk zelf en de bron waar alles heel is door middel van oefeningen.
Verwezenlijken van jouw unieke bijdrage als mens.

Je denken, voelen en doen krijgen daarmee een upgrade naar wijsheid, liefde en verwezenlijken. De vorm, lichaam en het vormloze, zijn, vallen samen, je ervaart dat je een multidimensionaal wezen bent. Gebeurtenissen, emoties en angsten komen in een ander daglicht te staan.
Je volledige potentie leven vraagt een besluit daarvoor te gaan, inspanning en doorzettingsvermogen om steeds opnieuw te kiezen voor je ware natuur en te beseffen dat jij onderdeel uitmaakt van een oneindige krachtige potentieel waarin je alleen maar hoeft te Zijn en te volgen wat daaruit voortkomt.

NieuweWereld.NU biedt je deze upgrade aan met een gevarieerd aanbod.