Samen Leven

Sinds 2016 leef ik als een nomade. Het is voor mij nog niet de tijd mij te settelen. Wel sluit ik onderweg graag aan bij leefgemeenschappen en draag aan het goed functioneren daarvan graag mijn steentje aan bij. Hoe om te gaan met elkaar waarbij een ieder tot zijn of haar recht komt vanuit vrijheid in verbinding, onderlinge verhoudingen waarbij gelijkwaardigheid, een passende uitwisseling in geven en ontvangen en openhartige communicatie centraal staat.
In een vrijblijvend kennismakingsgesprek geef ik aan wat ik voor jullie situatie zou kunnen betekenen. Voel je vrij contact met mij op te nemen hierover.

Op mijn pad ben ik in 2023 in contact gekomen met Gijs en Doortje van der Voort. Het is hun droom leefgemeenschappen op te zetten met ruimte voor nomades. Met de realisatie van de eerste plek ben ik nauw betrokken ook om daar mogelijk ook in te investeren. Dit is de link naar hun website Giving Lifestyle. Gijs heeft een Ebook geschreven met community’s en leefgemeenschappen in Europa. Dit is de link waar je deze kunt bestellen als dat je aanspreekt.

Daarnaast ben ik sinds 2016 betrokken bij de Thuishaven in Zeewolde. Een plek die sinds kort eigendomsvrij is gemaakt. Hieronder kun je er meer over lezen.

Wat ging vooraf?
Het is mij gegeven het grootste deel van mijn leven vast te zitten in het keurslijf van systemen. Hoewel het niet goed voelde heb ik meegedaan met alles waarvan ik dacht dat van mij werd verwacht in het leven hier op aarde. Het is mij ook gegeven dat ik daar in 2001 (grof) in wakker ben geschud en de andere kant heb mogen ervaren.

Samenleven heeft voor mij een nieuwe betekenis gekregen nadat mij helder is geworden hoe wij geacht worden te leven in systemen indruist tegen wie we in wezen zijn.
Dankzij een ‘moment of truth’ in 2012 in combinatie met het begeleiden van samengestelde gezinnen heb ik ontdekt dat de systemische wetten of regels waar gezinnen en samenlevingen aan onderhevig zijn niet werken voor samengestelde gezinnen. Dit ben ik gaan onderzoeken en ontdekte dat als we ons houden aan de kosmische wetten of regels, ofwel de kosmische energie volgen, we in harmonie met onszelf en onze omgeving leven.
Om los te komen van de systemen is het van belang los te weten wat de beïnvloeding daarvan is. Wil je daar meer over weten neem dan gerust contact met mij op.

In 2014 bij de oprichting van NieuweWereld.NU schreef ik onderstaande:

Vooruitlopend op een Nieuwe Wereld zie ik gemeenschappen verschijnen waar mensen van alle leeftijden vanuit de ingangspunten duurzaam samen leven en werken. Zij staan in hartsverbinding met elkaar en er is een uitwisseling met de mensen uit de omgeving waar ze gevestigd zijn.
Ik zie een plek voor me met veel grond waar ruimte is voor natuurhuizen, boomhutten, tiny houses, voor ieder wat wils, zodat er ook ruimte is voor een eigen leven. Ik zie dieren rondlopen die daar zo natuurlijk mogelijk leven.
Ook is er een huis met een grote keuken en woonkamer. Verder zijn er ruimtes voor groepen, kleine werkruimtes, een atelier en wat al niet meer…..
De mensen die er leven en werken doen wat bij hen past en met elkaar vormen ze een geheel. Vrijheid in verbondenheid. Er is een vaste kern en de mogelijkheid voor een tijdelijk verblijf. Deze tekst sprak Jeroen van Steen indertijd (2016) aan. Hij zei: ¨ik voel een ja bij wat je schrijft en ik heb een plek”. Dat is uitgegroeid tot de Thuishaven in Zeewolde. Dankbaar dat ik daarvan aan de wieg mocht staan en daar nog steeds regelmatig kan landen. Deze plek is in 2022 eigendomsvrij gemaakt. Een aantal mensen vormen de bron van daaruit wordt de plek verder vormgegeven zowel inhoudelijk en financieel daar maak ik ook onderdeel van uit.

Ingangspunten van een nieuwe wereld samenleving zijn:

 • hartsverbinding
 • ieders eigenheid stimuleren
 • met hart voor de wereld en al wat leeft
 • openhartig communiceren
 • mens (vorm) en zijn (vormloze) integreren
 • liefdevol met elkaar omgaan
 • vrij zijn om te leven naar wie we van nature zijn
 • eigenaarschap over ons leven nemen
 • geraaktheid bij onszelf oplossen, wat je ziet in de buitenwereld zegt iets over jouw binnenwereld (feed yourself)
 • onze grenzen duidelijk en met respect aangeven
 • begrip hebben voor elkaars groeiprocessen
 • zo nodig voor elkaar zorgen, elkaar bijstaan
 • oprechte aandacht hebben voor elkaar
 • openstaan om te leren van elkaars verschillen
 • denken vanuit eenheid
 • oog hebben voor al wat leeft
 • werken en denken vanuit ons hart ten dienste van de wereld
 • het leven vieren
 • …..

Wil je met mij mee dromen of heb je er ideeën over neem gerust contact met mij op!