Samen

Om met elkaar te kunnen leven en werken is het van belang om contact te maken met wie iemand in wezen is: een liefdevol, autonoom, uniek, vrij mens. Het leven kenmerkt zich door dit met anderen te beleven, dit kan zijn door:

samen te leven

samen te werken

scheppingskracht gezamenlijk in te zetten

Hoe je omgaat met jezelf en zelf een omslag kunt maken vind je bij VOOR JOU. hoe je andere mensen kunt begeleiden vind je bij BEGELEIDEN.