Samen Werken in hartsgedreven organisaties

De manier van samen werken in een winstgedreven hiërarchische organisatie zoals velen die van ons kennen past niet in een organisatie die hartsgedreven is.
Bij winstgedreven organisaties gelden de regels van een systeem. Dat betekent dat er een bepaalde volgorde is. Er is een eigenaar, managers en medewerkers. Degene die er het langste werkt gaat voor. Tegenover werk staat geld. Moeten, hard werken en voorgeschreven regels zijn kenmerkend. Deze regels hebben al dan niet bewust invloed op de mensen die daar werken.
Bij hartsgedreven organisaties gelden de kosmische wetten of regels. Dat betekent aandacht voor samen, gelijkwaardigheid, ieders belevingswereld, verbinding met waar de organisatie voor staat, van betekenis zijn voor elkaar en de aarde met waardering voor ieders unieke bijdrage en een gezonde uitwisseling in geld en diensten. Door hier aandacht aan te schenken, komen de mensen in harmonie met zichzelf en met elkaar wat bijdraagt aan een bloeiende organisatie.
Loopt de samenwerking nog niet naar wens is er vaak sprake van systemische invloed omdat we zo worden geprogrammeerd. Om los te komen van de systemische beïnvloeding is het van belang te begrijpen wat de beïnvloeding daarvan is zodat je je daar niet aan hoeft te confirmeren. Daarnaast is kennis over de kosmische regels nodig om tot een gewenste samenwerking te komen.

Je kunt mijn hulp inroepen bij problemen met onderlinge verhoudingen en vraagstukken over hoe samen te werken vanuit vrijheid in verbinding, gelijkwaardige uitwisseling met openhartige communicatie.

Wil je weten wat ik daarin voor je kan betekenen voel je welkom contact met mij op te nemen om daar in een vrijblijvend gesprek over uit te wisselen.

Mijn ervaring met samen werken
Bijna vanaf het begin dat ik voor mezelf ging werken in 2003 werk ik ook samen. Op het platform synchroniciteit heb ik Met Melle Gerlofs en Petra Thissen leren kennen. Zij kwamen beiden op mijn vraag wie mij kon helpen een open manier van communiceren te ontwikkelen vanuit verbinding met elkaar. Hieruit is het Magisch Perspectief ontstaan. Op deze website kun je zien wat voor moois we hebben ontwikkeld.
Onze samenwerking heeft in de loop der jaren ook een ontwikkeling doorgemaakt. Nadat mij de invloed van systemen op samen werken binnen organisaties helder was geworden heb ik deze collega’s gevraagd iets te ontwikkelen wat bijdraagt aan samen werken in hartsgedreven organisaties. Daar hebben we zelf ook profijt van gehad. Dankzij de werkwijze die we hebben ontwikkeld samen met het bijbehorende instrument de Magische Driehoek zijn we nog steeds bij elkaar. De werkwijze kenmerkt zich door open te staan voor ieders beleving en aandacht voor verbinding. Het instrument nodigt uit te verhelderen wat zich in je binnenwereld afspeelt. Door dat van elkaar te weten en te ervaren ontstaat er verbinding. Er zijn ook periodes geweest dat we ieder onze eigen weg gingen. Na een aantal jaar kwamen we weer samen en integreerden we eiders eigen ervaringen en kennis in hetgeen we hebben ontwikkeld.
Tot 2003 heb ik zowel ervaring opgedaan in het ziekenhuiswezen als in een commerciële organisatie. Ik heb daarbij uiteenlopende functies gehad met als toppunt van mijn carrière account directeur bij een Management en Training Consultancy. Bij beide organisaties heb ik mij nooit thuis gevoeld. Dat had te maken met de hiërarchie en de spelletjes die gespeeld werden. In die tijd leefde ik ook nog vanuit angst dus dat werkte ook niet mee.