Pad naar en van NieuweWereld.NU

Dit is een meer uitgebreide beschrijving van mijn pad naar en van NieuweWereld.NU. Zoals je hebt kunnen lezen bij Sandra Boer weet je dat ik mij niet thuis voelde in de wereld. Van jongs af aan had ik het gevoel dat ik niet begrepen werd. Ik dacht dat ik ‘niet goed’ was en ging mij aanpassen. Ik leefde zoals ik dacht dat van mij werd verwacht en zocht manieren om me daar goed mogelijk bij te voelen. Gelukkig had ik een binnenwereld waar ik me wel thuis voelde. Bij mensen voelde ik me veelal onveilig, in de natuur en bij dieren speelde dat geen rol. In de natuur zijn samen met mijn paardjes is voor mij een belangrijke voedingsbron, maar niet meer als vlucht. Levenservaring en jaren van persoonlijke ontwikkeling hebben mijn leven veranderd. Hieronder kun je lezen over een aantal moments of truth die een belangrijke rol spelen.

  Moments of truth

 1. Nadat mijn toenmalige man begin 2001 te kennen gaf te willen scheiden was het of een helft van mij geamputeerd was, ik wist niet meer wie ik was, wat ik lekker vond, wat ik leuk vond etc. Op een gegeven moment liep ik diep verdrietig met mijn hond in het bos en kreeg ik een visioen van een luchtballon waar ik zelf uitstapte en in mijn lichaam kwam. Ik hoorde de woorden: ‘Je hebt in ieder geval jezelf teruggevonden‘. Dit gaf mij een overweldigend geluksgevoel. In de tijd daarna kreeg ik met nog meer verlies te maken, onder andere raakte ik mijn baan kwijt. Er was pijn, verdriet en boosheid, maar er waren ook spirituele ervaringen die mij optilden. Voor mji een reden om op zoek te gaan hoe het mogelijk is dat je zulke tegenstellingen ervaart. De opleidingen die ik heb gevolgd brachten mij van overleven tot leven waarover ik een boek heb geschreven: Leef je leven licht (PDF van het boek) dat in 2009 uitgegeven. Te kiezen voor leven heeft mij in 2010 de intentie doen uitspreken trouw te blijven aan mezelf, toen nog mijn persoonlijke zelf. In 2011 viel mijn why binnen: licht en liefde brengen aan zoveel mogelijk mensen.
 2. Als begeleider van familie- en organisatie opstellingen heb ik mij verdiept in de werking van systemen. Begeleiding van stief/samengestelde gezinnen maakte deel uit van mijn werk en ik ontdekte dat de regels van een gezinssysteem daar niet werken. Dat heeft voor mij de systeemtheorie doen wankelen. Niet zo vreemd dat ik begin 2012 wakker werd met de woorden: het collectieve bewustzijn ligt als een deken om ons heen, de gedachten die daar uit voort komen zijn zo normaal voor ons geworden dat we niet beseffen dat het ook anders kan. Over wat zich verder openbaarde heb ik een stuk geschreven: Sinterklaas bestaat niet. Ik zag dat het niet alleen een persoonlijk proces van mij was, maar een algehele tendens. Deze ontwikkeling van de mens vond ik later in lectuur over de ontwikkeling van ons brein.
  In 2012 voelde ik de behoefte mijn vrouwelijkheid gaan ontdekken. Het ontroerde mij dat ik tijdens de initiatie tot Moonmother kon voelen dat ik een meisje was. Een paar weken later kon ik de rijkdom van vrouw zijn ervaren. Daarna heb ik veel activiteiten voor en met vrouwen georganiseerd.
  In dezelfde periode kreeg ik van verschillende kanten informatie over de evolutie van de mens. Zo las ik dat als je op een bepaalde manier gebruik maakt van je hersenen je op een andere bewustzijnslaag komt en je het leven anders gaat waarnemen en gaat ervaren. Je ervaart dan meer eenheid, je voelt je vrij en liefdevol en hebt compassie naar anderen. Je ziet de wereld als gemeenschap en voel je daarin mede verantwoordelijk. Dat was voor mij heel herkenbaar. Er viel een kwartje, dit is hoe hooggevoelige mensen het leven ervaren en zich daarom niet thuis voelen in de op materie gerichte wereld. De Nieuwe Wereld is hun (en mijn) natuurlijke wereld.
 3. De omslag naar nieuwewereld.nu in 2014 staat beschreven bij Over Mij. Aanvullend is dat dit nieuwe perspectief het kunnen ervaren van tegenstellingen verhelderde. Vanuit het stoffelijk perspectief, zijn problemen en verlies zwaar omdat het persoonlijk raakt en vanuit het vormloze, universele perspectief zie je de betekenis en voel je je gedragen door een liefdevolle kracht die groter is dan je zelf. Door dit liefdesbewustzijn in het lichaam te laten stromen en te verenigen met het persoonlijke heb ik gemerkt dat het mogelijk is gebeurtenissen op meerdere dimensies te ervaren. Dat maakt de verwerking zowel lichter als intenser.
 4. Ik was nog op zoek naar een verdiepende opleiding, maar niets trok mij aan tot ik uit kwam bij het living on light programma in Denemarken. Dat seminar heb ik medio 2015 gevolgd waardoor ik nog meer vrijheid ervaar in het leven. Mijn sterke wilskracht en de behoefte aan controle moest daarvoor sterven, dat was een pittige tijd. In deze periode heb ik ook ervaren dat het vrouwelijke en mannelijke aspect in mij samenvielen tot mens zijn. Hiermee kwam tevens een einde aan het aanbod dat ik speciaal voor vrouwen had ontwikkeld.
  Ook in materiële zin heb ik veel opgeruimd, ik heb alleen gehouden waar ik blij van word.
 5. Medio juni 2016 voelde ik de roep om me vrij te maken om te ontdekken wie ik ben als ik de stroom van het leven te volg. Dat betekende afscheid van man en huis. Een half jaar heb ik in mijn auto rondgezworven. Ik ben geraakt door de liefdevolle manier waarop mensen mij onderdak boden om tijdelijk te verblijven. Deuren die ik nog niet kende gingen open. Toen duidelijk werd dat onze relatie niet meer te redden was besloot ik vanuit een camper te gaan leven. Dit paste als een jas, ik ben (moderne) nomade in hart en nieren en leven met de elementen van de natuur. Dat betekende nog meer opruimen, ik heb alleen dat behouden wat in mijn camper pas en slechts een paar dingen elders ondergebracht.
  Be carefull what you wish for. Enige tijd geleden gaf ik aan dat ik de Boer op ga en werd de Boer on Tour een gegeven. Ik ben daar waar de stroom van het leven mij brengt. Met mijn camper werd mijn hartsverlangen: ik leef en werk bij mijn paardjes ook waar. Een periode stond ik bij  hun wei als ik niet onderweg was en reisden ze als het uitkwam met mij mee. Onderweg stond ik regelmatig bij mensen waar ik een afspraak heb, daarmee werd ook mijn verlangen naar een leefgemeenschap waargemaakt. De vorm van hetgeen ik me gewenst had ziet er anders uit dan ik me voor had kunnen stellen en past zich aan op mijn bewustzijn.
 6. Wat daarna volgt kun je lezen bij Sandra Boer.

Wil je meer weten mail mij gerust. Heb je vragen dan sta ik open om deze te beantwoorden.

Liefdevolle groet,
Sandra

Contact Pad naar NieuweWereld.NU