Bewust en hooggevoelig

Bewuste en hoog gevoelige mensen

Met name hoog gevoelige mensen hebben moeite met de op materie gerichte manier van leven in onze maatschappij omdat deze afwijkt van de ware natuur van de mens en zij daar niet aan voorbij kunnen gaan. Zij zijn Liefde en hebben moeite met wat er in de wereld gebeurt, ze voelen zich alsof ze van een andere planeet komen. Het zijn vaak bewuste mensen omdat ze gaan zoeken wat maakt dat ze zich zo afwijkend voelen. Zij zijn de voorlopers van deze tijd. Nu er een omkering plaats vindt van egobewustzijn naar liefdesbewustzijn; van opgelegde wetten naar universele wetten en van sociale waarden naar verbinden in vrijheid kunnen ze eindelijk thuiskomen en het licht van wie ze ten diepste zijn laten stralen.

Hoog gevoelige mensen herkennen zich in onderstaande:

 • denken in wij; dat maakt grenzen aangeven lastiger omdat grenzen tussen henzelf en de ander vervloeien.
 • hebben oog voor al wat leeft; mensen- en dierenleed doet hen pijn.
 • hebben moeite met hier op aarde zijn; voelen zich een buitenbeentje.
 • kunnen vaak hun draai in het leven niet vinden.
 • hebben kwaliteiten die niet als dusdanig worden gewaardeerd
 • zijn vredelievend, liefdevol.
 • prikken door onechtheid.
 • reageren fel op onrecht.
 • zijn snel overprikkeld; een of meerdere zintuigen zijn sterker ontwikkeld.
 • hebben een hogere trilling; sommigen ervaren andere dimensies.
 • ervaren last van tijdsdruk.
 • voelen feedback tot op het bot.
 • hebben een grote vrijheidsdrang.

Omdat ze de wereld zo anders ervaren dan van hen wordt verwacht voelen ze zich vaak onbegrepen en hebben ze zich innerlijk teruggetrokken. Van jongsaf aan zijn ze niet gewaardeerd om wie ze zijn en hebben ze zich aangepast. Velen beschrijven zich als eenling en zijn het liefste in de natuur, met dieren.

Een deel van deze mensen is in hun werk succesvol al kunnen ze een dubbelleven ervaren met een binnen- en buitenwereld. Velen van hen voelen nu de roep om ook hun binnenwereld te laten zien en te gaan voor hun levensdoel. Dat kan angst oproepen omdat ze bang zijn voor de reactie van anderen daarop, om hun baan kwijt te raken of als zelfstandige niet meer weten hoe ze daarmee geld kunnen verdienen.

Een deel van deze hooggevoelige mensen voelen zich helemaal niet thuis in de maatschappij en kunnen daar niet in mee, al zouden ze willen. Ze herkennen zich in onderstaande:

 • Voelen zich ondergewaardeerd.
 • Voelen zich onzeker in wat ze te bieden hebben.
 • Durven zich niet te laten zien in wie ze ten diepste zijn.
 • Weten niet wat hun levensdoel is.
 • Ervaren de buitenwereld als overweldigend.
 • Hebben niets met geld.
 • Zijn bang niet goed genoeg te zijn.
 • Zijn bang om afgewezen te worden.
 • Voelen zich klein en kwetsbaar.
 • Voelen dat ze veel in hun mars hebben maar weten niet hoe dat naar buiten te brengen.
 • Zijn in verbinding met dat wat meer is.
 • Hebben een rijke binnenwereld.
 • Kunnen niet mee met wat er van hen wordt verwacht als het voor hen niet klopt.

Het kan natuurlijk ook dat je je deels in beide herkent. Het is hoe dan ook de hoogste tijd dat wat jij de wereld te bieden hebt wordt gewaardeerd en dat je krijgt wat je verdient.

NieuweWereld.NU is er voor iedereen die zich daartoe aangesproken voelt.