Welkom op de website van NieuweWereld.NU

De naam van deze website is in 2014 ontstaan nadat ik besloten heb mijn spirit, mijn licht op de eerste plaats te zetten. Onderstaande inspiratie over het pad naar de Nieuwe Wereld kwam toen in mij op.

We ervaren dat systemen op grote schaal knellen zoals het ecosysteem, geldsysteem, zorgsysteem, onderwijssysteem, het politieke systeem. We hoeven niet te vechten tegen het oude, we kunnen het nieuwe ernaast gaan leven en waar mogelijk het oude vernieuwen. Zo zijn er al vele ontwikkelingen over zorg, bouw, watereconomie en is er het nieuwe consumeren: consuminderen. Er zijn vernieuwende visies op geld en economie; een sprekend voorbeeld voor mij is het Veerhuis in Varik met een aanvulling anno 2023: de activiteiten richten zich nu voornamelijk op het welzijn van de aarde en een andere kijk op bezit van grond.

Er is meer aandacht voor duurzaamheid, het is inmiddels een bekend begrip geworden. Wat ik daarin mis is de ontwikkeling van de mens. Als mens hebben we ook een slag te maken in ons denken, voelen en doen. Als we leven vanuit onze bron zijn we onsterfelijk en putten we uit een oneindig groot potentieel. Worden we de schepper die we in wezen zijn. Dat is pas duurzaam al zal ik dat woord verder niet gebruiken voor ons als mens.
In deze Nieuwe Wereld worden mensen uitgenodigd te leven naar wie ze werkelijk zijn. Ik geloof dat als iedereen doet waar hij of zij voor op aarde gekomen is, zichzelf zijn, er vanzelf een samenleving ontstaat gebaseerd op liefde en verbinding waarbij men zich verbonden voelt met al wat leeft, het welzijn van mens, dier en de natuur centraal staat en er een gezonde uitwisseling is in geld en diensten. Daar ligt mijn bijdrage.

Anno 2023

Wat ik miste in de ontwikkeling van de mens heb ik in de loop der jaren gevonden.

Het leven voelt zoveel leuker, lichter en vrijer als je vanuit je intuïtie leeft, de taal van je spirit, je ziel of hoe je het ook noemt.

Het is duidelijk geworden dat het mij gegeven is mensen mee te nemen als gids op een reis naar binnen en in contact te brengen met hun binnenwereld en leven vanuit hun intuïtie. Daar liggen alle antwoorden. Deze innerlijke reizen zijn gericht op bewustzijnsverruiming en te leven vanuit hun hart en het mooiste leven te leven.
Groeien in bewustzijn geeft mij energie. Mijn antenne staat afgesteld op informatie daarover.
Het woord reizen kwam op omdat de woorden training, workshop en dergelijke voor mij niet meer klopten. Evenals de woorden trainer, coach etc. Liever noem ik mij gids, dat past bij reizen en reizen weer bij het leven als nomade. Daarmee is de cirkel weer rond.

Deze website en het aanbod is voortgekomen uit mijn inspiratie, kennis en ervaringen als mens en begeleider van mensen. Het aanbod past zich steeds aan aan het bewustzijn van nu. Bij het aanbod maak ik onderscheid tussen wat ik voor jou kan betekenen en hoe je tot een houding komt die past bij het begeleiden van mensen vanuit kosmisch oogpunt, waarbij je je meer opstelt als gids. De instrumenten Magische Driehoek en de Magic Coach Box zijn daar ondersteunend aan. Ze zijn laagdrempelig, dat betekent ook voor mensen die zich nog niet op het spirituele pad begeven. Neem gerust contact op als je hier meer over wil weten.